Hakkımızda

Bir hukuk bürosunun yürütmekte olduğu tüm faaliyet aşamalarında hedeflere ulaşılması kadar, bilgi güvenliği, gizlilik ve müvekkillerimizin bireysel ve kurumsal itibarlarının korunması da büyük önem taşımaktadır.
Elektronik haberleşme ve bilgisayar ortamındaki tüm ekosistemlerde karşılaşılabilecek her tür kötü niyetli tehlikeye ve “cyber saldırılara” karşı, gelişmiş, etkin veri koruma sistemleri bulunan teknik alt yapıya sahiptir. Açı Hukuk personeli, borçluların yaşadıkları olumsuz psikoloji ile, iletişim araçlarıyla, müvekkillerimizin ve vekil edenlerimizin, bireysel ve kurumsal prestijini zedeleyecek tarzda bir geri dönüş oluşturulmasını engelleyici yönde mülakat yapabilecek eğitim ve formasyona sahiptir
Banka ve finans piyasası, kredi riskleri, takibi ve tahsilatı konusunda, yargı kademesindeki ihtiyaçlar ve yeni düzenlemelerin geliştirilmesi için, sorumluluk alan, öncülük eden etkin bir rol üstlenir. Sonuçlanması zor dosyaların, başarıyla ve olumlu olarak tamamlanması süreçlerinde kazandığı deneyimleri, sektör yararına, meslektaşlarıyla ve yargı makamlarıyla paylaşmış ve sistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmuştur.
Açı Hukuk Personeli, Ticaret hukuku ve icra hukuku alanında uzman, üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Kalite standartlarımız gereği, personelimiz için periyodik olarak düzenlenen "hizmet içi eğitim" programlarmız sayesinde, hem mevcut elemanlarımızı, hem de aramıza yeni katılan stajyer meslektaş adaylarımızı, yetiştirmeye ve geliştirmeye odaklı bir eğitim politikamız bulunmaktadır.
Açı Hukuk, Banka ve finans piyasası, kredi riskleri, takibi ve tahsilatı konusunda, yargı kademesindeki ihtiyaçlar ve yeni düzenlemelerin geliştirilmesi için, öncülük eden etkin bir rol üstlenmektedir. Sonuçlanması zor takiplerde, hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlandırılan dosyaların kazandırdığı deneyimlerimizi, sektörün yararına, meslektaşlarımızla ve yargı makamlarıyla paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Alanında uzman, üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Kalite standartlarımız gereği, personelimiz için periyodik olarak düzenlenen “hizmet içi eğitim” programlarımız sayesinde, hem mevcut elemanlarımızı, hem de aramıza yeni katılan stajyer meslektaş adaylarımızı, yetiştirmeye ve geliştirmeye odaklı bir eğitim politikamız bulunmaktadır.
Gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakabilmek için önem verilmesi gereken en önemli faktörlerden biri eğitimdir.

Açı Hukuk;
Faaliyet göstermeye başladığı tarihten beri, orta öğretim ve üniversite düzeyinde her yıl, on beş öğrenciye eğitim bursu ve eğitim desteği sağlamaktadır.

İşletme modelini oluşturan, stratejik yönetim, genel koordinasyon, operasyon, muhasebe, çağrı merkezi, sürdürülebilirlik ve kalite kontrol yönetimlerinin iç içe çalışması ile yaratılan sinerjisini, sektörde yıllardır kazandığı tecrübe ile birleştirerek, risk takiplerini, ihtar aşamasından, tahsilat noktasına kadar süratle sonuçlandırma refleksine sahiptir.

Hizmet verilmekte olan tüm faaliyet alanlarında, yürütülmekte olan aşamalar hakkında, müvekkillere yazılı ya da dijital ortamda hızla ve belirli bir düzende raporlama yapmaktadır.

• Müvekkillerimizin memnuniyetini sağlamak.
• Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını profesyonel bir yaklaşımla karşılamak.
• Hak ve hukukun üstünlüğünü gözeterek olası sorunlarına kalıcı çözüm üretmek.
• Müvekkilerimize ait bilgileri titizlikle korumak.
• Müvekkilimizin hak ve alacaklarını en etkin ve hızlı biçimde, en az maliyetle çözüme kavuşturmak.
• Yürütülen tüm hukuki süreçlerden müvekkilimizi en doğru, hızlı ve güvenli şekilde bilgilendirip raporlamak için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak.
• Konusunda eğitimli ve uzman bir ekiple çalışmak.

• Mesleki etik kurallara bağlı, adil, çözüm odaklı, yenilikçi ve öncü olup, yerli ve yabancı müşterilere hizmet vererek dünyanın seçkin hukuk ofisleri içerinde yer almak.
• Geleneksel ve modern hukukun sentezini doğru yaparak 21. YY. hukuk anlayışına yeni bakış açısı kazandırmak ve içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamak.
• Hukuk hizmetini sosyal sorumluluk çerçevesinde sunmak.

Bu site yunus özden tarafından yapılmıştır.

Search Keywords