Hakkımızda

Biliyoruz ki;
Müvekillerimiz adına yürüttüğümüz davalarda ya da kredi risk takiplerinde, dava ya da takibin olumlu sonuçlanması kadar, bilgi güvenliği ve gizlilik de büyük önem taşımaktadır.
Aynı zamanda temsil etmekte olduğumuz "vekil edenlerimiz" hakkında, iletişim kanallarında oluşabilecek spekülatif, yanlış, taraflı haber ve paylaşımlara engel olmak da, üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur.
Açı hukuk;
Elektronik ve bilgisayar ortamında karşılaşılabilecek her türlü "cyber" tehlikeye karşı, gelişmiş koruma sistemleri bulunan bir teknik altyapıya sahiptir. Açı Hukuk personeli, aldıkları özel eğitimler sayesinde, borçluların yaşadıkları olumsuz psikoloji ile, iletişim araçlarıyla, müvekkillerimizin ve vekil edenlerimizin, kurumsal prestijini zedeleyecek tarzda bir geri dönüş olmasını engelleyici yönde mülakat yapabilme donanımına, eğitimine ve gerekli formasyona sahiptir.
Açı hukuk;
Sektörde yıllardır kazanılan tecrübe ile uzmanlaşmış olduğu kredi risk takiplerini, ihtar aşamasından, tahsilat noktasına kadar süratle sonuçlandırmayı hedefler. Hizmet verilmekte olan ticari davalarda, hukuk danışmanlıklarında ve kredi risk takiplerinde, tüm aşamalar hakkında, müvekkillere yazılı ya da elektronik ortamda düzenli raporlama yapılmaktadır.
Açı Hukuk Personeli;
Ticaret hukuku ve icra hukuku alanında uzman, üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Kalite standartlarımız gereği, personelimiz için periyodik olarak düzenlenen "hizmet içi eğitim" programlarmız sayesinde, hem mevcut elemanlarımızı, hem de aramıza yeni katılan stajyer meslektaş adaylarımızı, yetiştirmeye ve geliştirmeye odaklı bir eğitim politikamız bulunmaktadır.
Açı Hukuk;
Banka ve finans piyasası, kredi riskleri, takibi ve tahsilatı konusunda, yargı kademesindeki ihtiyaçlar ve yeni düzenlemelerin geliştirilmesi için, öncülük eden etkin bir rol üstlenmektedir. Sonuçlanması zor takiplerde, hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlandırılan dosyaların kazandırdığı deneyimlerimizi, sektörün yararına, meslektaşlarımızla ve yargı makamlarıyla paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Biliyoruz ki;
Temsil etmekte olduğumuz "vekil edenlerimize" etkin bir hizmet verebilmek, organizasyon şeması doğru planlanmış bir işletme modeli ile mümkündür. Bu nedenle Açı Hukuk, tüm bölümleri tam bir takım ruhu içinde çalışan, stratejik yönetim departmanı, idari departman, operasyon departmanı, muhasebe departmanı, çağrı merkezi, kalite kontrol yönetimi gibi farklı departmanlardan oluşmaktadır.

• Müvekkillerimizin memnuniyetini sağlamak.
• Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını profesyonel bir yaklaşımla karşılamak.
• Hak ve hukukun üstünlüğünü gözeterek olası sorunlarına kalıcı çözüm üretmek.
• Müvekkilerimize ait bilgileri titizlikle korumak.
• Müvekkilimizin hak ve alacaklarını en etkin ve hızlı biçimde, en az maliyetle çözüme kavuşturmak.
• Yürütülen tüm hukuki süreçlerden müvekkilimizi en doğru, hızlı ve güvenli şekilde bilgilendirip raporlamak için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak.
• Konusunda eğitimli ve uzman bir ekiple çalışmak.

• Mesleki etik kurallara bağlı, adil, çözüm odaklı, yenilikçi ve öncü olup, yerli ve yabancı müşterilere hizmet vererek dünyanın seçkin hukuk ofisleri içerinde yer almak.
• Geleneksel ve modern hukukun sentezini doğru yaparak 21. YY. hukuk anlayışına yeni bakış açısı kazandırmak ve içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamak.
• Hukuk hizmetini sosyal sorumluluk çerçevesinde sunmak.

Bu site destechs tarafından yapılmıştır.

Search Keywords