Hukuksal Alanlar

Açı Hukuk’un temel faaliyet alanı icra – iflas hukukudur ve bu konudaki bilgisi ve deneyimiyle müşterilerinin problemlerini çözmek için gerekli mevzuat derinliğine sahiptir.
2006 yılından beri, büroya tevdi edilen 180.000’in üzerinde dosyayı, vekil edenleriyle ilgili uyuşmazlıkları, hizmet verdiği kişi ve kurumlara minimum “gerilim” oluşturacak şekilde ve tahsilat aşamasında teknolojinin sağladığı imkanları da devreye sokarak, hızlı ve etkin bir şekilde sonuca ulaştırmıştır.
Ticari, ipotek, rehin, kredi, kredi kartı ve benzer segmentlerde, dosyalar için alt ve üst, mali limit olmaksızın, her dosyaya “özel yaklaşarak”, sahasında kazandığı deneyim ve yıllar içinde oluşturduğu yaygın network ağının getirdiği avantaj sayesinde, yüksek performansta çözüm üretmektedir.
Kuruluşumuzdan beri uzman ekibimiz içinde yer alan Av. Ayşe Terzi, halka açık ve kapalı anonim şirketler, sermaye piyasalarına bağlı kurumlar ve ticari faaliyet gösteren tüm yapılanmaların, kuruluş aşamasından başlayarak, ticari mevzuatlarla ilgili üst düzey yönetimi konusunda deneyime sahiptir.
Bu sayede Açı Hukuk bünyesinde, şirketlerin kuruluşları, satışları ve satın almaları, birleştirilmeler, sermaye artırımları, halka arz ve vergi uyuşmazlıkları gibi, deneyim isteyen konularda, danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Açı Hukuk bünyesinde, görev yapmakta olan Av. H. Mecit Polat aynı zamanda çeşitli üniversitelerde, işyeri hekimliği ve iş güvenliği konusunda ders veren, kamu ve özel kurum ve kuruşlara danışmanlık yapmakta olan bir akademisyendir.
Açı Hukuk, iş ve sigorta hukukunda, iş ve işyeri güvenliği konularındaki anlaşmazlıkların başarıyla çözümlenmesi ve sonuçlandırılmasında güçlü bir deneyime sahiptir.
Açı Hukuk, ülkemiz için de yeni bir kavram olan “arabuluculuk” faaliyetlerini de yönetmektedir. Arabuluculuk hizmeti veren personelimiz, etkin bir iletişim becerisi ile, hizmet alan müşterilerimiz için rahat ve özgür bir müzakere ortamı sağlar. Arabuluculuk sürecinde, taraflar için alternatifli çözüm önerileri gündeme getirilerek, her iki taraf için, kendilerince kabul edilecek en mantıklı sonuca ulaşabilmeleri için gereken danışmanlık hizmeti verilir.
Spor Hukuku, yalnızca ülkemizde değil, kavramsal olarak dünyada da oluşum sürecinde olan “karma” bir hukuk dalıdır. Çünkü kapsadığı alan itibarı ile özel hukuk, kamu hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, ceza hukuku disiplinlerinin tamamından yararlandığı gibi aynı zamanda ülkelerin sosyoekonomik ve coğrafi konumları ile farklılıklar göstermesi nedeniyle milli hukuk ve milletler arası hukuk türleri içinde de sentezlenmek durumundadır.
Spor Hukukunun temel ilgi kaynakları, ilgili spor dalının bağlı bulunduğu federasyonların faaliyetleri, kuralları ve yönetim disiplinleridir. Bu anlamda spor hukuku, federasyonların, düzenlemek, geliştirmek, gerçekleştirmek, denetlemek olarak dört ana başlıkta toplayabileceğimiz temel faaliyetleri kapsamında, özellikle “profesyonel dallarda” oluşabilecek anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkların çözümü için her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan bir kavram niteliğindedir.
Ülkemizde de, spor hukuku konusu, Anayasanın 58 ve 59. Maddeleri içinde yer alan “Gençliğin Korunması” ve “Sporun Geliştirilmesi” esaslarına dayanan ve “Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi” konulu 6222 sayılı kanun ile düzenlenmiştir.
Açı Hukuk; spor hukuku hizmetleri için, faaliyet göstermekte olduğu diğer hukuk dallarında benimsediği gibi, konusunda lisansüstü eğitim almış uzmanları ile sektöre yalnızca hizmet vermeyip katma değer sağlamayı hedefler. Bu nedenle, bir yandan ‘sporcularla ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şekilde inceleyip terminoloji oluşmasına destek verirken, aynı zamanda da sporculara ve bağlı bulundukları kulüplere danışmanlık yapmaktadır.

Bu site destechs tarafından yapılmıştır.

Search Keywords