Av. Mustafa Terzi'den Mesaj


Hukuk ve adalet kavramlarının doğru tanımlanması, tüm sosyal sistemin yürütülebilmesi için son derece önem taşımaktadır. Diğer yandan “Adaletin”, yani haklı ile haksızın belirlendiği değerlendirme biçiminin, toplumların yaşadığı coğrafyaya, geçmişten edinilmiş deneyimlere, sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olarak, farklı yorumlanması, değerlendirilmesi ve bunun farklı bir toplum tarafından kabul görmemesi de mümkündür. Toplumlararası farklılıklar olsa da adaletin doğru işleyebilmesi için, hukuk sisteminin doğru temeller üzerine kurulmuş olması büyük önem taşımaktadır. Hukuk sistemi için yapılacak en doğru tanımlamalardan birisi, tıpkı sağlık ya da doğanın dengesinde olduğu gibi, kaybedilmeden veya bozulmadan, varlığının ve öneminin hissedilmiyor olmasından geçmektedir. Diğer bir deyişle, kişilerin, toplumların ya da tüzel kimliklerin, varoluşlarıyla ve faaliyet alanlarıyla ilgili, başlarına bir haksızlık geldiğinde varlığını hissettikleri bir olgudur hukuk sistemi. Elbette dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan durum ise dava konusunun muhatabı olan iki taraf için de huzur bozucudur. Avukatlık mesleğinin bence en önemli yanı, bu taraflardan hangisini temsil ederse etsin, “diğer tarafa” meslek kuralları ve insani değerleri hiçe saymadan, dengeli davranabilmeyi başarıyor olmasıdır. İşte belki de bu denge kavramı yüzünden, hukuk denildiğinde akla ilk gelen sembol de terazidir.

Açı Hukuk olarak, kuruluşumuzdan günümüze uzmanlık alanlarımız kapsamındaki her dosyanın değerlendirmesini bu dengeyi göz ardı etmeksizin gerçekleştirdik. Modern iletişim çağının gerekli kıldığı tüm teknik altyapı desteğinin yanında, gerçek sürdürülebilirlik için asıl ve en önemli değerin “insan malzemesi” olduğunu asla unutmadan hizmet verdik ve aynı anlayışla vermeye devam edeceğiz.

Esenlik dileklerimle …Av. Mustafa TERZİ

BİZ KİMİZ

Açı Hukuk, günümüz ticari hayatının hassas dengelerini yakından takip ederek, küreselleşen dünyanın gereklerine uygun analitik, pratik, hızlı ve en avantajlı hukuki çözümlerini müvekkillerine sunmaktadır.
Açı Hukuk, müvekkilleriyle sürekli temas halinde kalarak onların ihtiyaçlarını doğru tespit etmeyi, işlerinde herhangi bir yasal sorunun ortaya çıkmasını engellemeyi ve başarıya giden yolda onlara katkı sağlamayı her zaman hedef olarak görmüştür.
Açı Hukuk, banka ve finans piyasası, kredi riskleri, takibi ve tahsilatı konusunda, yargı kademesindeki ihtiyaçlar ve yeni düzenlemelerin geliştirilmesi için, öncülük eden etkin bir rol üstlenmektedir.
Açı Hukuk, sonuçlanması zor takiplerde, hızla ve başarıyla sonuçlandırılan dosyalardan edindiği deneyimlerini, sektörün yararına, meslektaşlarımızla ve yargı makamlarıyla paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşamaktadır.
Açı Hukuk, sektörde yıllardır kazanılan tecrübe ile uzmanlaşmış olduğu kredi risk takiplerini, ihtar aşamasından, tahsilat noktasına kadar süratle sonuçlandırmayı hedefler. Hizmet verilmekte olan ticari davalarda, hukuk danışmanlıklarında ve kredi risk takiplerinde, tüm aşamalar hakkında, müvekkillere yazılı ya da elektronik ortamda düzenli raporlama yapar.


Bu site yunus özden tarafından yapılmıştır.

Search Keywords